سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز


سندروم روده ی تحریک پذیر : هر آنچه که باید بدانید
سندروم روده ی تحریک پذیر : هر آنچه که باید بدانید

سندرم روده ی تحریک پذیر یا آی بی اس (Irritable Bowel Syndrome)، نوعی اختلال عملکردی در تحرک روده است و هیچگونه بیماری ارگانیک یا ناهنجاری ساختاری در ایجاد آن دخالت ندارد. این اختلال بر تعداد دفعات دفع و قوام مدفوع اثر کرده و کولون یا روده بزرگ را دچار اسپاسم مزمن می کند. سندرم روده ی تحریک پذیر تحت عنوان کولون منقبض شده، اسپاسم کولون، کولون تحریک پذیر، التهاب مخاطی کولون و کولیت اسپاستیک نیز شناخته می شود.

بیشتر بخوانید
salamooz loading ...