سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز


آیا می دانید در دوران بارداری چه تغییراتی در بدن شما ایجاد می شود؟
آیا می دانید در دوران بارداری چه تغییراتی در بدن شما ایجاد می شود؟

در دوران بارداری در بدنتان، تغييراتی روی می دهد كه به منظور سازگاری با وضعيت جديد است. اين تغييرات پس از جايگزينی تخم در رحم شروع شده و در طول دوران بارداری ادامه مي يابد و علت آن ترشح هورمون ها و فشار رحم بر روی ساير اعضای بدن است كه گاهی موجب ناراحتی شما می گردد. اين تغييرات طبيعی است و بسياری از آنها، پس از زايمان و شيردهی به حالت اوليه بر می گردد. در ادامه با این تغییرات آشنا شوید.

بیشتر بخوانید
"ویار حاملگی" معضل مادران باردار، با ویار حاملگی چه کنم؟
"ویار حاملگی" معضل مادران باردار، با ویار حاملگی چه کنم؟

تهوع و استفراغ بارداری یکی از مشکلات اوایل بارداری است که تحمل آن برای زنان باردار سخت می باشد. این مشکل در 50 تا 80 درصد از زنان باردار دیده می شود.

بیشتر بخوانید