سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

آیا مصرف سیاه‌ دانه در درمان ناباروری موثر است؟


امروزه استفاده روز افزون از داروهای گیاهی موجب افزایش تحقیقات و پژوهش ها برای شناسایی ترکیبات موثر آنها بر سلامتی شده است. از آنجایی که سیاه دانه موارد استفاده بسیار زیادی در طب سنتی دارد، در برخی پژوهش ها تاثیر آن بر ناباروری مردان مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.

 

 

 حتماً بخوانید: آیا ناباروری به سن ارتباط دارد؟

 

نتایج پژوهشهایی که در زمینه خواص عسل و سیاهدانه صورت گرفته است، نشان می دهد که مصرف روغن سیاهدانه مخلوط با عسل تاثیر مثبتی بر پارامترهای اسپرمی مردان نابارور داشته و باعث بالابردن شانس باروری زوجین به صورت طبیعی می شود.

 

 

 

 حتماً بخوانید: عوامل خطر ناباروری: آیا احتمال ناباروری در من هم وجود دارد؟

 

در این پژوهش 90 مرد نابارور ایرانی 20 تا 45 ساله که پارامترهای اسپرمی غیر طبیعی داشتند به صورت تصادفی در دو گروه روغن سیاهدانه و دارونما دسته بندی شدند. مردان در گروهی که سیاه دانه مصرف کردند، روزانه 5 سی سی روغن سیاهدانه و گروه دارونما نیز روزانه 5 سی سی پارافین خوراکی روزی سه بار به مدت دو ماه مصرف نمودند، هر دو روغن سیاهدانه و پارافین با عسل مخلوط شده بودند. در ابتدا و بعد از دو ماه مصرف دارو پارامتر های اسپرمی نظیر تحرک، تعداد و مورفولوژی اندازه گیری شده و دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج بعد از مصرف روغن سیاهدانه مخلوط با عسل پارامترهای اسپرمی تحرک، مورفولوژی و تعداد اسپرم در گروهی که سیاهدانه مصرف کرده بودند در مقایسه با گروهی که از دارونما استفاده کرده بودند، افزایش معنی داری داشته است. همچنین در طول دوره درمان هیچ گونه عوارض جانبی در بیماران مشاهده نشد.

 

 

 نهایتاً محققین بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از روغن سیاهدانه را به عنوان مکمل درمان ناباروری در زوجین نابارور توصیه نمودند.

 حتماً بخوانید: استرس در دوران بارداری را جدی بگیرید! 

 

اگر در خصوص مصرف سیاهدانه در درمان ناباروری پرسش، تجربه و یا نگرانی‌ای دارید در اتاق تجربه‌ی سلاگپ آن را با متخصصین و کاربران سلاموز در میان بگذارید: 

 

 

  

20