سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

احتمال بروز سرطان در افراد بلند قد بیشتر است!


بر اساس مطالعات به ازای هر 10 سانتی متر افزایش قد، احتمال بروز سرطان در آقایان 11 درصد و در خانم ها 18 درصد افزایش می یابد. این گزارش توسط محققین سوئدی ارائه شده و اگرچه این نتیجه در مطالعات دیگری نیز گزارش شده است، اما این پژوهش بزرگترین مطالعه ای است که تا به حال در این زمینه صورت گرفته و روی حدود 5/5 میلیون مرد و زن سوئدی انجام شده که قد آنها از یک متر تا 2 متر و 25 سانتی متر متغیر بوده است.

  

محققین این پژوهش را به سرپرستی دکتر امیلی بنی در موسسه کارولینسکای سوئد انجام دادند و اطلاعات مربوط به میلیونها زن و مرد سوئدی که بین سال های 1938 تا 1991 متولد شده بودند، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش بروز همه سرطان ها با افزایش قد ارتباط نداشت اما به عنوان مثال به ازای هر 10 سانتی متر افزایش قد، خطر ابتلا به سرطان پوست حدود 30 درصد و احتمال ابتلا به سرطان پستان در خانم ها حدود 20 درصد افزایش یافت.

 

 

 

بنا بر نظر محققین احتمال بیشتر ابتلا به سرطان در افراد بلند قد می تواند با هورمون های رشد مرتبط باشد، چراکه آدم هایی که ژن کوتاه قدی یا کوتولگی دارند معمولاً کمتر سرطان می گیرند. در مطالعاتی هم که روی موش های آزمایشگاهی انجام شد نیز، نتایج مشابه بود به طوری که با افزایش هورمون رشد در موش ها احتمال بروز سرطان بیشتر شده و با کاهش هورمون های رشد احتمال بروز سرطان در آنها کاهش یافت.

 

اگرچه پژوهش ها نشان دادند که در افراد بلند قد تر احتمال اینکه به سرطان دچار شوند بیشتر هست، اما این مسئله هنوز اثبات نشده که آیا مرگ ناشی از سرطان هم در افراد بلند قدتر بیشتر است یا خیر. دکتر جین گرین نیز در ارتباط با یافته های این پژوهش اظهار داشت که بلند قدی به تنهایی نشانه ی سرطان نیست اما می تواند نشانه ای از فاکتورهایی باشد که با رشد دوران کودکی مرتبط هستند.

 

یکی دیگر از یافته های این پژوهش بر بروز کمتر بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آن در افراد با قد بلند تر اشاره داشت.

 

منبع: zmescience  

17
salamooz loading ...