سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

آیا بین استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری و عارضه بیش فعالی و نقص توجه در کودکان ارتباطی وجود دارد؟


از آنجاکه استفاده روزافزون از تلفن همراه، شبهاتی را در خصوص تاثیر امواج آن بر جنین در دوران بارداری ایجاد کرده است، لذا این موضوع بسیار مهم اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این راستا گروهی از محققان علوم پزشکی، طی پژوهشی اثرات استفاده از تلفن همراه توسط مادران باردار را بر روی جنین مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتایج این مطالعه، قرار گرفتن رحم در معرض امواج تلفن همراه در دوران بارداری می تواند بر رشد مغز جنین تاثیر بگذارد و به طور بالقوه باعث بروز اختلالات رفتاری مانند بیش فعالی در کودک شود.

 

 

حتماً بخوانید: استرس در دوران بارداری را جدی بگیرید! 

 

گروهی از پزشکان در طی یک پژوهش، با گذاشتن یک تلفن همراه فعال در یک تماس تلفنی در بالای قفس موش های باردار، آنها را در معرض امواج قرار دادند. همان شرایط نیز با یک تلفن همراه غیرفعال برای گروه شاهد ایجاد شد. پس از آن فعالیت الکتریکی مغز موش های مورد مطالعه در بزرگسالی توسط آزمایش هایی اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که آن دسته از موش هایی که در دوران جنینی در معرض امواج قرار گرفته بودند در مقایسه با موش هایی که این امواج را دریافت نکرده بودند، با احتمال بیشتری بیش فعال بوده و ظرفیت حافظه آنها کمتر بود.

 

 

در واقع تصویر برداری مغناطیسی از قشر جلویی مغز موش های مبتلا به این عارضه، ضعف و عقب ماندگی رشد این ناحیه از مغز را در آنها نشان داد و این مساله سبب شد تا محققان تغییرات رفتاری در موش ها را به تاثیر امواج تلفن همراه بر رشد سلول های عصبی قشر جلویی مغز آنها در دوران بارداری نسبت دهند.

 

 

 

 

 

اینها اولین شواهد تجربی است که نشان می دهد قرارگرفتن جنین در معرض تشعشع امواج با بسامد رادیویی از تلفن های همراه بر رفتار آنها در بزرگسالی تاثیر می گذارد. این تحقیقات نشان می دهد که اختلالات رفتاری در موش ها که شبیه به عارضه بیش فعالی و نقص توجه (ADHD) است، ممکن است در اثر قرار گرفتن جنین در معرض امواج تلفن همراه ایجاد شود. بنابراین می توان اذعان نمود که افزایش اختلالات رفتاری در کودکان، ممکن است تا حدی به قرار گرفتن جنین در معرض تشعشع امواج تلفن همراه مرتبط باشد.

 

 

اگرچه محققان اعلام نمودند که هنوز تحقیقات بیشتری در این زمینه برای انسان مورد نیاز است تا میزان ایمن و بی خطر مواجهه با امواج در دوران بارداری مشخص شود، اما محدود کردن میزان قرارگیری جنین در معرض امواج تلفن همراه در دوران بارداری بسیار مورد توصیه قرار گرفته است.

 

11
salamooz loading ...