سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

با کمک های اولیه برای پیشگیری از خفگی کودکان آشنا شوید.


وقتی کودکی در حال خفگی است چه کار باید کرد؟

نوزادان و کودکان کم سن می توانند توسط هر شیء کوچکی خفه شوند. برای پیشگیری از خفگی، اشیا کوچک را از دسترس آنها دور نگه دارید، مواد غذایی را به تکه های کوچک تقسیم کنید و هرگاه کودکان غذا می خورند آنها را تحت نظر داشته باشید، خصوصا اگر زیر 5 سال سن دارند.

 

 

 

 چنانچه نوزادی به هر علتی دچار علائم خفگی شد، بلافاصله با شماره 115 تماس بگیرید و اقدامات و مراحل توصیه شده توسط پرسنل اورژانس را برای باز کردن انسداد انجام دهید. (این مراحل در ادامه همراه با تصویر نشان داده شده اند)

 

 

  

چنانچه کودکی علائم خفگی دارد، آرام بمانید و از او بخواهید سرفه کند تا به خارج شدن شی ء از دهان او کمک شود. اگر این کار موثر نبود، مراحل توصیه شده در ادامه را برای بازکردن انسداد انجام دهید.

 

 

 

 کمک های اولیه برای خفگی: باز کردن مجاری تنفسی مسدود شده برای نوزادان زیر یک سال

نوزاد را روی ساعد خود به سمت پایین قرار دهید. با استفاده از برآمدگی پایین کف دست، ضربه ای محکم به پشت او بین استخوان های شانه بزنید. تا پنج ضربه به پشت بزنید و بین هر ضربه چک کنید ببینید آیا انسداد باز شده است یا خیر.

 

  

 

 چنانچه انسداد باز نشده باشد، نوزاد را به پشت بخوابانید، دو انگشت را در مرکز قفسه سینه اش قرار دهید و تا پنج بار قفسه سینه را فشار دهید. مانند فشار CPR ولی آرامتر و سریعتر. بین هر فشار چک کنید ببینید آیا انسداد باز شده است یا خیر.

 

 

 

 چنانچه نوزاد همچنان در حال خفگی است، اطمینان حاصل کنید فردی با شماره 115 تماس گرفته است و تا رسیدن خدمات اورژانس، به طور متناوب پنج ضربه به پشت بزنید و پنج بار قفسه سینه را فشار دهید. چنانچه در هر زمان نوزاد بیهوش شود، CPR نوزاد را شروع کنید.

 

 

 

 کمک های اولیه برای خفگی: باز کردن مجاری تنفسی مسدود شده برای کودکان و نوجوانان

کودک را به سمت جلو خم کنید و با استفاده از برآمدگی پایین کف دست، ضربه ای محکم و سریع به پشت او بین استخوان های شانه بزنید. پیش از زدن ضربه بعدی چک کنید ببینید آیا انسداد باز شده است یا خیر. اگر انسداد بعد از پنج ضربه باز نشود، فشار قفسه سینه را امتحان کنید.

 

 

 

 یک دست را در وسط پشت کودک قرار دهید و دست دیگر را در مرکز قفسه سینه. با استفاده از برآمدگی پایین کف دست بر روی قفسه سینه، پنج بار بر آن فشار وارد کنید. مانند فشار CPR ولی آرامتر و سریعتر. بین هر فشار چک کنید ببینید آیا انسداد باز شده است یا خیر.

 

 

 

 چنانچه نوزاد همچنان در حال خفگی است، با شماره 115 تماس بگیرید و تا رسیدن خدمات اورژانس، به طور متناوب پنج ضربه به پشت بزنید و پنج بار قفسه سینه را فشار دهید. چنانچه در هر زمان کودک بیهوش شود، CPR کودک را شروع کنید.

 

 

 

7
salamooz loading ...