سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

چرا و چگونه آزمایش رایگان HIV را نجام دهیم؟


تست سریع تشخیص HIV می تواند نجات بخش زندگیهای زیادی باشد. این تست رایگان، محرمانه و در دسترس همگان است. در این دوره می‌آموزیم که چرا و چگونه این تست را انجام دهیم.

مشخصات دوره


 • 2 فصل
 • 8 قسمت
 • زمان 34 دقیقه 23 ثانیه


چرا و چگونه آزمایش رایگان HIV را نجام دهیم؟

 • فصل 1: درباره ایدز بیشتر بدانیم. 4 قسمت
  • 1- این دوره در مورد چیست؟ اچ آی وی با ایدز چه ارتباطی دارد؟
   8:32
  • 2- بیماری ایدز تاریخچه و پراکندگی جغرافیایی بیماری ایدز
   3:47
  • 3- HIV از چه راههایی منتقل می‌شود؟
   4:08
  • 4- خلاصه و جمع‌بندی فصل یکم
   1:25
 • فصل 2: پیشگیری از ایدز چرا و چگونه 4 قسمت
  • 1- ایدز چرا ایدز شد؟
   5:19
  • 2- چند تشبیه برای درک اهمیت پیشگیری از ایدز
   3:34
  • 3- آنچه در مورد پیشگیری از ایدز باید بدانید!
   2:51
  • 4- درباره تست سریع اچ آی وی و جمع بندی نهایی
   4:47

تست سریع تشخیص HIV می تواند نجات بخش زندگیهای زیادی باشد. این  تست رایگان، محرمانه و در دسترس همگان است. در این دوره می‌آموزیم که چرا و چگونه این تست را انجام دهیم.


ثبت نظر

 • کاربر مطالعه HIV 25 شنبه 05 بهمن 1398
  • پاسخ
  • 0
  • 1

  خوب بود

  ارسال بستن


salamooz loading ...