سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموزچطور آلودگی برنج به آرسنیک رو از بین ببریم؟
بازدید ها 965

 آرسنیک یکی از عناصر شیمیایی است که در اثر برخی فعالیت های صنعتی بعنوان آلودگی وارد محیط و خاک می‌شود. از دیرباز از این ماده برای آفت کشی هم استفاده می شد. میزان این ماده در خاک مناطق صنعتی بالاست و محصولات زراعی از جمله برنجی که در این نوع اقلیم کشت شود ممکن است دارای آلودگی باشد. در مناطق شمالی کشور ما آلودگی زمین به آرسنیک کمتر است و بالطبع، میزان جذب آرسنیک در شالیزارها و در نهایت آرسنیک موجود در محصول این مناطق کمتر است. اما با توجه به قیمت پایینتر انواع برنج پاکستانی و هندی، این روزها بسیاری از ما از این نوع برنج که میزان آلودگی آن به آرسنیک بالاتر است استفاده می کنیم. در این قسمت، سرکار خانم سمانه پیشداد، متخصص تغذیه و رژیم درمانی راهکارهای کاهش میزان آرسنیک در برنج پیش از طبخ غذا را آموزش می‌دهند.