سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموزعمل آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب چیست و چگونه انجام می‌شود؟
بازدید ها 1114

آنزیوپلاستی یک پروسیجر یا رویه‌ی جراحی برای باز کردن عروقی است که خون را به عضله‌ی قلب شما می رسانند. این عروق خونی تحت عنوان شریان های کرونر نیز شناخته می شوند. پزشکان معمولا این پروسیجر را بعد از یک حمله‌ی قلبی انجام می‌دهند.