سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموزعمل آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب چیست و چگونه انجام می‌شود؟
بازدید ها

آنزیوپلاستی یک پروسیجر یا رویه‌ی جراحی برای باز کردن عروقی است که خون را به عضله‌ی قلب شما می رسانند. این عروق خونی تحت عنوان شریان های کرونر نیز شناخته می شوند. پزشکان معمولا این پروسیجر را بعد از یک حمله‌ی قلبی انجام می‌دهند.

salamooz loading ...