سلآموز بیاموز تا سالم باشی

سلاموز

درباره ما:

دستیابی به عمر مفید و طولانی یکی از مهمترین رویاهای هر انسانی بوده و مطابق مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946)، برخورداری از بالاترین استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حق مسلم هر انسانی است. یکی از مهمترین راهکارها برای دستیابی به سلامتی و ارتقاء سلامت در افراد، آموزش سلامت به آحاد جامعه است. این بدان معناست که اگر تک تک افراد جامعه به دور از وجود محدودیت‌ها بتوانند به آموزش‌ها و منابع اطلاعاتی معتبر و قابل فهم و درک دست یابند و به سطحی معقول و منطقی از سواد سلامت برسند؛ این امر می‌تواند در توانمندسازی افراد نقش مهمی ایفا نماید و آنها را در افزایش کنترلشان بر سلامتی خود قادر سازد.

تیم تخصصی سلاموز با توجه به اهمیت آموزش سلامت و با مد نظر قراردادن دامنه گسترده نفوذ دانش فناوری در ابعاد مختلف زندگی مردم، معتقد است که امروزه می‌توان از این دانش به گونه‌ای استفاده نمود که شاهد تاثیرات مثبت آن بر سلامت افراد جامعه باشیم. در این راستا سلاموز با شعار بیاموز تا سالم باشی و با راه اندازی این سامانه موجودیت یافته است و اعضای این تیم می‌کوشند تا با استفاده بهینه از دانش و فناوری به سهم خود در ارتقاء سواد سلامت و به دنبال آن ارتقاء سلامت افراد جامعه گام بردارند.

همچنین تیم سلاموز امید دارد تا از طریق ارایه خدمات آموزش سلامت آنلاین در سراسر کشور به سهم خود در برقراری عدالت آموزشی که یکی از مهمترین و زیربنایی ترین ابعاد عدالت در سلامت است، کمک نماید. در این راستا سعی دارد تا نیازهای اطلاعاتی، آموزشی و فرهنگی افراد را در سنین و موقعیت‌های مختلف زندگی به کمک مخاطبانش درک نماید و محتواهای آموزشی در خور شأن مخاطبان خود را به اشکال مختلف تولید نموده و در اختیار آنها قرار دهد.